Texnologiyani talab qiladigan ishlab chiqarish sifatida biz doimo bozorni boshqaramiz, zamon bilan oldinga siljiymiz, mahsulot sifatini doimiy ravishda yaxshilaymiz, yonilg'i quyish sanoatida yuqori sifat darajasiga erishamiz.